top of page

Hoe het allemaal begon

Geschiedenis van de club

De huidige voetbalclub Kalfort Daghet is ontstaan uit een fusie in 1999 van de vroegere clubs Kalfort Sportif en SK Daghet. Kalfort Sportif werd opgericht op 1 september 1957. Oprichters waren : Cloostermans Evarist, Kerremans Jozef, Kerremans Filip, De Pauw Pierre, Daems Henri, De Cré Armand, Roosemont Jozef en Hofmans Henri. Van deze oprichters is enkel nog Jozef (Jos) Kerremans nu nog actief (heel actief zelfs!) in onze club. Naast voorzitter is hij ook zowat de duivel-doet-al. Huidig bestuurslid Ludo Daelemans is vanaf 1959 ook een grote stimulerende kracht geweest die bijgedragen heeft tot de groei van de club. Kalfort Sportif is begonnen op een pleintje op het huidige Chiroterrein in de Van Kerckhoven-straat. Vanaf december 1958 is Kalfort gaan spelen op een terrein van Schaliënhoeve, waar nu Haverblok is. In het seizoen 1958-1959 is Kalfort voor het eerst in een officiële competitie begonnen, nl. het verbond van Verbrande Brug te Vilvoorde, waar zij al onmiddellijk kampioen werden in een reeks van 13 ploegen.

 

Voor het seizoen 1960-1961 werd er gestart in de Koninklijke Belgische Liefhebbers-voetbalbond. Vanaf 1960 werd een terrein gehuurd achter Vertongen in de Schipstraat (nu Fabiolapark). Zand en slijk was hier het natuurlijk milieu waarin de voetballers moesten aantreden. Sinds 1963 speelde Kalfort Sportif onafgebroken in de Koninklijke Katholieke Sport-federatie van België (ondertussen is de naam van dit verbond omgevormd tot Koninklijke Vlaamse Voetbalbond). In september 1967 kreeg men dan van de gemeente een plein in de Lichterstraat (achter de put van het vroegere Tomado, nu Alcon-Couvreur). In 1973 zorgde de gemeente voor een goed veld met moderne accommodaties in het centrum van Kalfort, nl. in de Van Kerckhovenstraat, waar men nu nog altijd actief is. De ex-schepenen Jos De Prins, Rik Jacobs en Albert De Cré hadden hierin een grote verdienste. Het nieuwe chalet en het nieuwe plein werden ingehuldigd met Kalfort-kermis in augustus 1973. Kalfort Sportif was in de regio een begrip geworden en werd als de promotor van het echte liefhebbersvoetbal in Klein-Brabant beschouwd. In 1974 zorgde het gemeentebestuur ook voor het tweede (oefen)veld achter de Chiro. Van 1972 tot 1983 was Kalfort ook met 2 elftallen actief in Antwerpse Vereniging Van Vriendenclubs.

 

Kalfort Sportif heeft zelfs vanaf 1974 verscheidene jeugdploegen in competitie gehad. De grote stimulerende kracht hiervoor was Ludo Daelemans, goed bijgestaan door een aantal enthousiaste jeugdtrainers (o.a. Etienne Laevaert, François Van Beneden, Walter Kerremans, Achiel De Bruyn, Harry Van Straeten, Frans Peeters, Emiel Meeus). Verscheidene van onze huidige spelers zijn nog actief geweest in deze jeugdploegen. Half de jaren 80 is men gestopt met de jeugdelftallen omdat alle buurtploegen van de Belgische Voetbalbond onze jeugdspelers kwamen weghalen.

 

In de geschiedenisboeken van Kalfort vindt men ook een verwijzing naar een match tegen de BRT op 26/10/85 met o.a. Etienne Van den Bergh, Marc Uyterhoeven en Leo Hellemans. Sedert 1992 beschikt Sportif over een volledig nieuw modern chalet met 4 kleedkamers en alle andere nodige voorzieningen. Dankzij de steun van de gemeente kan de voetbalclub ook beschikken over twee mooie terreinen in de Van Kerckhovenstraat. Voetbalclub SK Daghet is in 1953 in het Antwerpse ontstaan. Na een aantal omzwervingen is Daghet in 1977 aan de Veurt in Breendonk gaan spelen. Daar huurden zij een plein en bouwden zij zelf een gezellig chalet. Daghet heeft altijd alles zelf moeten financieren, zonder enige steun van wie dan ook. Zij waren ook steeds actief in hetzelfde verbond als Kalfort Sportif en gekend als een sportieve en goed voetballende ploeg. Het laatste afzonderlijke seizoen speelden beide clubs nog samen in de eerste afdeling.

 

Gezien de evolutie in het voetbal voelden beide clubs in 1999 aan dat er iets moest gebeuren om hun toekomst veilig te stellen. Beide clubs waren wel ieder financiëel gezond, maar vooral op het sportieve vlak bemerkte men toch enige onzekerheid over de nabije toekomst. De besturen van beide clubs kwamen snel tot het besluit dat een volledige fusie wellicht de beste oplossing was. Dit zou zowel op sportief als op bestuurlijk vlak goede toekomstperspectieven bieden. Zo is bij de start van het seizoen 1999-2000 de fusieclub Kalfort Daghet ontstaan. Alles werd onder één VZW gebracht waarvoor een duidelijke structuur is vastgelegd. Ook op bestuurlijk vlak betekende de fusie dus een versterking voor de club. 

 

Op 1 september 2007 werd de club 50 jaar. Enkele dagen voordien (22/8/2007) had voorzitter Jos Kerremans

het getuigschrift ontvangen van provinciegouverneur Paulus waardoor onze vereniging voortaan de titel van Koninlijke mag dragen. Dit jubileum werd met een groot feest op 13/10/2007 gevierd waarop zo'n 220 personen aanwezig waren.

Geschiedenis van jeugdvoetbal

Tekst volgt later

Redder van jeugdvoetbal in Puurs

Tekst volgt later

Pers- en krantenartikels

Pers- en Krantenartikels

Hieronder vind je enkele leuke artikels die de laatste jaren zijn verschenen over onze club! Veel Leesplezier!

Publinieuws
06-12-2022

Publinieuws
3-10-2018

Publinieuws
20-11-2019

Publinieuws
18-05-2022

KKD in Kalfortse Klok april 2023

KKD Tekst in Kalfortse Klok dec 22

Tekst KKD in Kalfortse Klok sept 22

KKD publicatie in Kalfortse Klok nr 122

KKD in Kalfortse Klok dec 19

Flyer Bar Tropical 2023.png
bottom of page